Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
2 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (175 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Hà (1 bài)
- Nguyễn Bích Ngô (1 bài)
- Vũ Minh Tân (1 bài)
Tạo ngày 18/08/2008 21:26 bởi Vanachi
Thiến Đào 蒨桃 là thiếp yêu của danh tướng Khấu Chuẩn 寇准 đời Bắc Tống, sống khoảng trước sau năm 1010, nàng hiền thục, giỏi thơ, có bài Trình Khấu công 呈寇公 (nhị thủ) nổi tiếng. Cuộc đời của bà không thể khảo cứu, nhưng qua hai bài thơ có thể thấy bà xuất thân từ tầng lớp thấp trong xã hội thời đó.

Sau khi Khấu Chuẩn bị biếm làm quan ở Lĩnh Nam, trên đường qua Hàng Châu, Thiến Đào lâm trọng bệnh. Nàng nói với Khấu Chuẩn: “Thiếp không qua khỏi, mong được chôn tại dưới chân núi Thiên Trúc”. Sau khi nàng mất, Khấu Chuẩn theo lời nàng chôn tại bên hồ Tây Tử dưới núi Thiên Trúc. Khấu Chuẩn mất năm 1023, vậy năm mất của nàng phải trước đó.