Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
5 bài trả lời: 4 bản dịch, 1 thảo luận

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 20/08/2008 02:07

呈寇公其一

一曲清歌一束綾,
美人猶自意嫌輕。
不知織女螢窗下,
幾度拋梭織得成。

 

Trình Khấu công kỳ 1

Nhất khúc thanh ca nhất thúc lăng,
Mỹ nhân do tự ý hiềm khinh.
Bất tri chức nữ huỳnh song hạ,
Kỷ độ phao thoa chức đắc thành.

 

Dịch nghĩa

Đổi một khúc ca lấy một tấm lụa
Mà người đẹp có ý còn coi rẻ
Không biết cô gái dệt lụa bên song cửa
Phải gieo thoi bao nhiêu bận mới dệt nên

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Đổi một bài ca ngang tấm lụa
Mà như người đẹp hãy còn khinh
Chẳng hay cô gái bên song cửa
Mấy bận gieo thoi mới dệt thành?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Một khúc ca ban tấm lụa đào,
Mỹ nhân ra vẻ chẳng là bao.
Hay đâu cô gái bên song đóm,
Mấy độ thoi đưa mới được nào !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Khúc hát ban cho tấm lụa hồng,
Chị em ra vẻ chửa hài lòng.
Biết đâu cô gái bên song quạnh,
Mấy độ thoi đưa mới dệt xong.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Phần dịch nghĩa trong sách "Thơ Tống"

Trình ông họ Khấu

Một khúc hát hay thưởng một tấm lụa, thế mà mỹ nhân vẫn hiềm còn rẻ.
Có biết đâu cô gái dệt ở dưới song huỳnh, bao phen đưa thoi mới dệt xong tấm lụa đó.


1. Ông họ Khấu, tức là Khấu Chuẩn. Thiến Đào là người hầu của Khấu Chuẩn.
2. Nguồn: Thơ Tống, Trương Chính giới thiệu, Nam Trân duyệt thơ, NXB Văn học, 1991.
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Một tấm lụa - một bài ca,
Người đẹp lưỡng lự tỏ ra khinh thường.
Hỏi cô dệt lụa bên song,
Gieo thoi bao lượt, khổ công bao ngày.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời