22/09/2023 08:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trình Khấu công kỳ 1
呈寇公其一

Tác giả: Thiến Đào - 蒨桃

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 19/08/2008 02:07

 

Nguyên tác

一曲清歌一束綾,
美人猶自意嫌輕。
不知織女螢窗下,
幾度拋梭織得成。

Phiên âm

Nhất khúc thanh ca nhất thúc lăng,
Mỹ nhân do tự ý hiềm khinh.
Bất tri chức nữ huỳnh song hạ,
Kỷ độ phao thoa chức đắc thành.

Dịch nghĩa

Đổi một khúc ca lấy một tấm lụa
Mà người đẹp có ý còn coi rẻ
Không biết cô gái dệt lụa bên song cửa
Phải gieo thoi bao nhiêu bận mới dệt nên

Bản dịch của Nguyễn Hà

Đổi một bài ca ngang tấm lụa
Mà như người đẹp hãy còn khinh
Chẳng hay cô gái bên song cửa
Mấy bận gieo thoi mới dệt thành?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thiến Đào » Trình Khấu công kỳ 1