Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (335 bài)
- Bùi Bằng Đoàn (1 bài)
- Nguyễn Bích Ngô (2 bài)
- Bùi Hữu Thứ (3 bài)
- Đào Chi Tiên (7 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 13/09/2018 21:24 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Xuân Đàm (1889-1953) hiệu Tùng Lâm, là một danh sĩ Việt Nam cuối thế kỷ 19, nửa đầu thế kỷ 20, đỗ phó bảng khoa thi Kỷ Mùi (1919), kỳ thi Nho học cuối cùng của Việt Nam. Ông quê ở làng Quần Ngọc, xã Đông Lâm, nay là xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Mặc dù gia tộc ông có truyền thống học hành nhưng chưa có ai đỗ đạt đại khoa. Tổ phụ ông là cụ Nguyễn Xuân Hưởng, cha ông là cụ Nguyễn Xuân Thị đều chỉ là những vị Tú kép (2 lần đậu tú tài).

Theo tư liệu của gia đình, sau khi thi đậu, ông được bổ làm trợ giảng Quốc Tử Giám một thời gian, sau đó lại ra làm tri các phủ Đông Sơn (Thanh Hoá), Tam Kỳ, Thăng Bình (Quảng Nam),... trải qua 4 lần cải nhậm. Sang đời Bảo Đại, ông được vua triệu vào làm Ngự tiền văn phòng, sau được thăng đến chức Hữu tham tri bộ Lễ. Quan nghiệp của ông kéo…