15.00
Nước: Trung Quốc (Đường )
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 15/02/2014 22:17 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 15/02/2014 22:18 bởi hongha83
Đàm Dụng Chi 譚用之, không rõ năm sinh mất và quê quán, tự Tàng Dụng 藏用, làm quan không đạt. Thơ còn một quyển.