25.00
Nước: Trung Quốc (Đường )
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 25/05/2012 21:04 bởi hongha83
Địch Nhân Kiệt 狄仁傑 (629-700) tự là Hoài Anh 懷英, người Thái Nguyên, Tinh Châu (Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây ngày nay). Ông là nhà chính trị nổi tiếng đời Đường. Ông thi đậu Tiến sĩ, sau đó bước vào con đường quan trường.

Năm 676, ông được bổ nhiệm làm Đại lý thừa. Là một quan thẩm phán, chỉ trong thời gian một năm, ông đã xét xử công bằng hơn 17000 vụ án rắc rối tồn đọng trong nhiều năm, người đương thời khen ông xử án công minh, đúng đắn. Khi Võ Tắc Thiên nắm triều chính, Địch Nhân Kiệt ra làm Thứ sử Ninh Châu. Ninh Châu (ở vùng huyện Ninh, Chính Ninh, tỉnh Cam Túc ngày nay) là một nơi thành phần dân tộc tương đối phức tạp. Địch Nhân Kiệt chú ý xử lý tốt quan hệ giữa dân tộc thiểu số và Hán tộc, thi hành chính sách coi các dân tộc như nhau, làm cho các dân tộc ở trong vùng hoà thuận chung sống,…