Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường)
2 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- An Ba phường nữ (1 bài thơ)
- Địch Nhân Kiệt (1 bài thơ)
- Đàm Dụng Chi (5 bài thơ)
- Lang đại gia Tống thị (4 bài thơ)
- Bàng Uẩn (1 bài thơ)
Tạo ngày 09/11/2006 18:55 bởi Vanachi
Bùi Vũ Tiên 裴羽仙, nữ nhân đời Đường.