Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường )
2 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (2 bài)
Tạo ngày 10/11/2006 18:55 bởi Vanachi
Bùi Vũ Tiên 裴羽仙, nữ nhân đời Đường.