Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 09/11/2006 19:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/11/2006 19:28

哭夫其二

良人平昔逐蕃渾,
力戰輕行出塞門。
從此不歸成萬古,
空留賤妾怨黃昏。

 

Khốc phu kỳ 2

Lương nhân bình tích trục Phiên hồn,
Lực chiến khinh hành xuất tái môn.
Tòng thử bất quy thành vạn cổ,
Không lưu tiện thiếp oán hoàng hôn.

 

Dịch nghĩa

Chồng em trước từng đuổi đánh người Phiên
Chiến đấu rất hăng, khinh xuất đuổi giặc ngoài ải
Từ đó không trở về và thành người vạn cổ
Để mình em ở lại ngồi oán giận hoàng hôn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chàng từ đuổi đánh Tây Khương
Quá hăng khinh xuất tuyệt đường lui binh
Thành người vạn cổ trung trinh
Để hoàng hôn phủ oán tình riêng em.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chồng em trước đánh Phiên hăng hái
Gắng sức mình đuổi tới ải ngoài
Thành người thiên cổ tới nay
Mình em ai oán dưới trời hoàng hôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời