Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường )
4 bài thơ
3 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- An Ba phường nữ (1 bài)
- Địch Nhân Kiệt (1 bài)
- Đàm Dụng Chi (5 bài)
- Bàng Uẩn (1 bài)
- Bùi Vũ Tiên (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (4 bài)
Tạo ngày 15/03/2007 17:57 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 07/07/2008 12:09 bởi Vanachi
Tác giả thân thế không rõ, chỉ biết sống vào đời Đường, mang họ Tống 宋, lấy chồng nhà họ Lang 郎.