Hát vang bãi Vũ cỏ non phây
Thuyền rẽ dòng uyên nước uốn mây
Mái quế lạnh chuyền mưa liễu rỏ
Buồm lan hương đượm khói sen bay
Xanh tô sóng bạc bèo lìa bãi
Đỏ điểm mây thưa quất chín cây
Cảnh ấy đưa vào tranh thuỷ mạc
Con thuyền, chòm cỏ, ngắm càng say


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)