19/10/2021 03:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Di điếu ngư Lý xử sĩ
貽釣魚李處士

Tác giả: Đàm Dụng Chi - 譚用之

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2014 22:39

 

Nguyên tác

罷吟鸚鵡草芊芊,
又泛鴛鴦水上天。
一棹冷涵楊柳雨,
片帆香掛芰荷煙。
綠搖江淡萍離岸,
紅點雲疏橘滿川。
何處邈將歸畫府,
數莖紅蓼一漁船。

Phiên âm

Bãi ngâm Anh Vũ thảo thiên thiên,
Hựu phiếm uyên ương thuỷ thượng thiên.
Nhất trạo lãnh hàm dương liễu vũ,
Phiến phàm hương quải kỵ hà yên.
Lục dao giang đạm bình ly ngạn,
Hồng điểm vân sơ quất mãn xuyên.
Hà xứ mạc tương quy hoạ phủ,
Sổ hành hồng liệu nhất ngư thuyền.

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Hát vang bãi Vũ cỏ non phây
Thuyền rẽ dòng uyên nước uốn mây
Mái quế lạnh chuyền mưa liễu rỏ
Buồm lan hương đượm khói sen bay
Xanh tô sóng bạc bèo lìa bãi
Đỏ điểm mây thưa quất chín cây
Cảnh ấy đưa vào tranh thuỷ mạc
Con thuyền, chòm cỏ, ngắm càng say
Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đàm Dụng Chi » Di điếu ngư Lý xử sĩ