Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 13/02/2014 21:25

Nhà ta bệnh kiết bấy lâu
Kiết chi kiết xác, thuốc đâu mà ngừa!

Hỏi trời, trời cứ “phe lờ”
Hỏi thầy lang, cứ lá mơ trứng gà!

Trời chi buộc kiết đến già
Thuốc chi chữa được bệnh nhà kiết xu?

Con ngồi, ruồi chẳng buồn xua
Nhỏ về, chẳng nghĩ tóc tơ nghĩa thầy

Thầy xem cũng đấng râu mày
Vẫn vơi bầu rượu, vẫn đầy túi thơ

Vợ thường cắp rá đứng chờ
Óc thầy bối rối, miệng vờ ngâm nga:

“Đông tàn, xuân lại nở hoa
Đất trời xoay chuyển, nhà ta thoát nghèo!”


Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999