Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thạch Diên Niên (1 bài)
- Vương Chí (1 bài)
- Tống Kỳ (3 bài)
- Trương Thăng (1 bài)
- Án Thù (17 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 14/02/2014 22:53 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 15/02/2014 22:01 bởi hongha83
Hồ Túc 胡宿 (995-1067) tự Vũ Bình 武平, thuỵ Văn Cung 文恭, quê ở Tấn Lăng, Thường Châu (nay là Giang Tô, Thường Châu). Ông là thi nhân cuối Đường đầu Tống. Niên hiệu Thiên Thánh thứ 2 (1024) đời Tống Nhân Tông, ông đỗ tiến sĩ, giữ các chức Hàn lâm học sĩ, Tri chế cáo, sau được thăng Khu mật phó sứ. Tác phẩm: Văn Cung tập 文恭集 (50 quyển).