Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (335 bài)
- Nguyễn Bích Ngô (2 bài)
- Nguyễn Xuân Đàm (5 bài)
- Bùi Hữu Thứ (3 bài)
- Đào Chi Tiên (7 bài)
Tạo ngày 25/04/2020 20:18 bởi tôn tiền tử
Bùi Bằng Đoàn 裴鵬摶 (1889-1955) sinh tại làng Liên Bạt, huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội) trong một gia đình Nho học. Ông nội là tiến sĩ Bùi Tuấn, hàm Thái tử thiếu bảo, từng làm giám khảo các kỳ thi hương, giữ chức Tả tham tri bộ Binh kiêm Tổng đốc tỉnh Bắc Ninh. Cha là Bùi Tập từng giữ chức Tuần phủ tỉnh Hưng Hoá. Mồ côi cha mẹ từ rất sớm, cả 6 anh em ông được người chú dượng là Dương Lâm đưa về nuôi dưỡng và dạy học chữ Hán. Ông đỗ cử nhân khoa thi năm 1906, từng làm Tri phủ Xuân Trường, Án sát tỉnh Bắc Ninh, Tuần phủ các tỉnh Cao Bằng, Ninh Bình, Thượng thư bộ Hình. Trong mười hai năm ở kinh đô Huế, ông trông nom việc xử kiện tại tất cả các tỉnh Trung Kỳ, chỉ đạo việc soạn thảo các luật cho Trung Kỳ đều bằng tiếng Pháp, tiếng Việt và dịch ra chữ Hán.

Tháng 3-1945, Nhật đảo…