Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (368 bài)
- Bùi Bằng Đoàn (1 bài)
- Nguyễn Bích Ngô (2 bài)
- Nguyễn Xuân Đàm (5 bài)
- Đào Chi Tiên (7 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 13/01/2019 12:23 bởi tôn tiền tử
Bùi Hữu Thứ 裴有庶 (1889-1945) hiệu Nguyện Trai 願齋, người thôn An Ninh, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, đỗ cử nhân khoa Kỷ Dậu 1909, phó bảng khoa Kỷ Mùi 1919.