Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
3 bài thơ
Tạo ngày 13/01/2019 12:23 bởi tôn tiền tử
Bùi Hữu Thứ 裴有庶 (1889-1945) hiệu Nguyện Trai 願齋, người thôn An Ninh, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, đỗ cử nhân khoa Kỷ Dậu 1909, phó bảng khoa Kỷ Mùi 1919.