Chim hồng chim yến bay hai ngã,
Tôi đến anh đi khổ nhớ mong.
Bờ tây Tây Hồ mai như tuyết,
Quyến thuộc thân bằng đang ngóng trông.

tửu tận tình do tại