Sáng kêu cẩu cẩu trĩ vụt bay,
Nhi nữ nhà ai hái dâu về.
Muốn ngắt nụ hoa cài hầu gái,
Lại buồn sương cỏ ướt xiêm y.

tửu tận tình do tại