Hơi nóng sạch đến buổi sớm,
Chốc chốc nghe tiếng oanh xa.
Nhớ về đường quê năm cũ,
Gốc tùng rêu lục nhập nhoà.

tửu tận tình do tại