天淨沙-秋思

枯籐老樹昏鴉,
小橋流水人家,
古道西風瘦馬。
夕陽西下,
斷腸人在天涯。

 

Thiên tịnh sa - Thu tứ

Khô đằng lão thụ hôn nha,
Tiểu kiều lưu thuỷ nhân gia,
Cổ đạo tây phong sấu mã.
Tịch dương tây hạ,
Đoạn trường nhân tại thiên nhai.

 

Dịch nghĩa

Con quạ buổi chiều đậu trên cây đằng già khô héo
Nhà ai ở gần chiếc cầu nhỏ bên dòng nước chảy
Con ngựa gầy đi trong gió tây trên đường cổ
Bóng tịch dương đã ngả về tây
Đứt ruột vì người ở tận chân trời.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Cây khô, cành cỗi, quạ chiều
Chiếc cầu nho nhỏ, nước reo bên nhà
Gió tây đường cũ ngựa già
Chiều buông, ruột đứt, người xa góc trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
54.40
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Quạ chiều đậu nhánh đằng khô
Cầu in bóng nước bên bờ nhà ai
Ngựa già, đường cũ, gió tây
Bóng chiều đã ngả, lòng này lìa đôi
Vì người ở tận chân trời.

14.00
Trả lời