Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 17/09/2008 11:00 bởi Vanachi
Nguyễn Cố Phu 阮固夫 sinh và mất năm nào, quê quán ở đây đều chưa rõ. Chỉ biết ông sống vào thời Trần, làm quan đến chức Thiên chương các trực học sĩ. Vào năm 1335, dưới triều Trần Minh Tông, ông có đi sứ Trung Quốc. Tác phẩm hiện còn 1 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục.

 

Tuyển tập chung