北使應省堂命席上賦詩

遠邦慕化來旬宣,
春溫盎盎薰玳筵。
聖朝天子至明哲,
股肱輔弼俱良賢。
寬洪博大等天地,
包荒納汙臨元元。
微生何幸逢盛世,
款誠述職來朝天。
盈盈金鐏沐恩渥,
薰陶涵泳隨繁絃。
台光咫尺奉德意,
滿堂酬酢作周旋。
洪鈞一氣轉天地,
八方四海並陶甄。
豈惟我輩受其賜,
遐荒樂業長綿綿。

 

Bắc sứ ứng tỉnh đường mệnh tịch thượng phú thi

Viễn bang mộ hoá lai tuần tuyên,
Xuân ôn áng áng huân đại diên.
Thánh triều thiên tử chí minh triết,
Cổ quăng phụ bật câu lương hiền.
Khoan hồng bác đại đẳng thiên địa,
Bao hoang nạp ô lâm nguyên nguyên.
Vi sinh hà hạnh phùng thịnh thế,
Khoản thành thuật chức lai triều thiên.
Doanh doanh kim tôn mộc ân ác,
Huân đào hàm vịnh tuỳ phồn huyền.
Thai quang chỉ xích phụng đức ý,
Mãn đường thù tạc tác chu tuyền.
Hồng quân nhất khí chuyển thiên địa,
Bát phương tứ hải tịnh đào chiên (chân).
Khởi duy, ngã bối thụ kỳ tứ,
Hà hoang lạc nghiệp trường miên miên.

 

Dịch nghĩa

Nước phương xa hâm mộ sự giáo hoá truyền đến,
Tiết xuân êm ấm chan hoà trong bữa tiệc sang.
Thiên tử của thánh triều rất sáng suốt,
Những kẻ phò tà thân cận đều là bậc hiền lương.
Sự khoan hồng rộng lớn ngang trời đất,
Đùm bọc chốn hoang sơ, dung nạp nơi ô hợp để đến với dân.
Cuộc sống hèn mọn này may sao gặp đời thịnh trị,
Lòng thành tâu bày chức trách triều bái thiên tử.
Chén vàng tràn trề, tắm gội ân huệ,
Hun đúc, nhuần thấm theo tiếng tơ đàn nhộn nhịp.
Bên ánh sáng đài các gần gang tấc, vâng theo ý tốt,
Đầy nhà thù tạc, được dịp tới lui.
Một tay tạo hoá chuyển xoay trời đất,
Tám phương bốn bể cùng được khuôn đúc.
Nào chỉ có lớp chúng tôi mới được ban ơn huệ,
Những nơi xa xôi hẻo lánh cũng mãi mãi an cư lạc nghiệp.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Nước xa mến phục đức tuần tuyên,
Ấm áp ngày xuân cuộc yến diên.
Thánh triều thiên tử rất minh thánh,
Phụ bật tay chân đều lương hiền.
Khoan hồng rộng lớn như trời đất,
Bao dung kết nạp đức vô biên.
Mọn hèn may mắn gặp đời thịnh,
Thành tâm giữ chức lại triều thiên.
Ve vàng đầy rượu ơn nồng hậu,
Tắm gội say sưa theo lệnh trên,
Tỉnh đường gang tấc vâng ý tốt,
Đầy nhà vui vẻ cùng mời khuyên.
Thái cực dựng ngôi chuyển trời đất,
Tám phương bốn biển theo hoá quyền.
Chẳng những chúng ta chịu ân huệ,
Dần xa ức triệu mãi vui yên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hâm mộ nước xa giáo hoá truyền,
Chan hoà trong tiệc tiết xuân êm.
Thánh triều thiên tử luôn sáng suốt,
Thân cận theo phò đều bậc hiền.
Rộng lớn khoan hồng ngang trời đất,
Hoang sơ ô hợp dung cùng dân.
Sống hèn may gặp đời bình trị,
Chức trách tâu bày triều bái vua.
Ân huệ tràn trề ơn tắm gội,
Thấm nhuần hun đúc tiếng tơ đàn.
Vâng theo ý tốt gần gang tấc,
Thù tạc đầy nhà được tới lui.
Tạo hoá một tay trời đất chuyển,
Tám phương bốn bể đúc cùng khuôn.
Chúng tôi nào chỉ được ân huệ,
Lạc nghiệp nơi xa mãi được an.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời