Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Chu Đức Nhuận (1 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Phạm Kỳ (17 bài)
- Cống Sư Thái (1 bài)
- Tiền Tể (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 06/11/2018 23:52 bởi Vanachi
Tô Thiên Tước 蘇天爵 (1294-1352) tự Bá Tu 伯修, hiệu Tư Khê tiên sinh 滋溪先生, người Trấn Định (nay là huyện Trấn Định, tỉnh Hà Bắc), là đại thần triều Nguyên, từng nhậm Đại Đô lộ Tô Châu phán quan, Hàn lâm Quốc sử viện điển tịch (1324), Hàn lâm văn tự, Giám sát ngự sử, Tập Hiền viện thị giảng học sĩ, Ngự sử đài đô sự (1336), Lễ bộ thị lang, Hoài Đông đạo túc chính liêm phỏng sứ (1339), Lại bộ thượng thư (1340), Hồ Quảng hành tỉnh Tham tri chính sự (1342), Thiểm Tây hành đài thị ngự sử. Ông từng tham gia sửa Nguyên Vũ Tông thực lục, Nguyên Văn Tông thực lục, Công thần liệt truyện, chủ trì soạn Quốc triều danh thần sự lược, Quốc triều văn loại, Liêu Kim kỷ niên.