Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/11/2018 15:59 bởi Vanachi
Trần Nghiễm 陳儼 hiệu Bắc Sơn 北山, người đất Lỗ, sống khoảng năm Chí Nguyên đời Nguyên, làm quan đến Hàn lâm trực học sĩ.