Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/11/2018 22:10 bởi Vanachi
Kiến An 建安 tự Vương Tái 王載, làm Quốc phó đời Nguyên, chưa rõ thân thế, có một bài thơ chép trong An Nam chí lược.