15.00
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/08/2008 23:06 bởi Vanachi
Doãn Ân Phủ 尹恩甫 (An Nam chí lược chép là 尹恩府) sinh và mất năm nào chưa rõ, chỉ biết ông là người phủ Bình Giang, châu Thượng Hồng, lộ Lạng Giang, làm quan vào cuối đời Trần Anh Tông và đầu đời Trần Minh Tông. Năm 1317, ông được Trần Minh Tông cử đi sứ.

Tác phẩm hiện còn một bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục.

 

Tuyển tập chung