Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 08/10/2018 20:59 bởi Vanachi
Chu Chi Tài 朱之才 tự Sư Mỹ 師美, tự hiệu Khánh Lâm cư sĩ 慶霖居士, sống khoảng năm 1115, không rõ năm sinh và mất, người Tam Hương, Lạc Tây. Ông đỗ tiến sĩ khoảng năm Sùng Ninh nhà Tống. Tác phẩm có Trung Châu tập 中州集.