Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/11/2018 21:42 bởi Vanachi
Yết Hề Tư 揭傒斯 (1274-1344) tự Mạn Thạc 曼碩, thuỵ Văn An 文安, người Phú Châu, Long Hưng (nay là Phong Thành, Giang Tây), là văn học gia, thư pháp gia, sử học gia đời Nguyên. Ông thuở nhỏ nhà nghèo khó, tới năm 1314 xuất thân áo vải được tuyển làm Hàn lâm quốc sử viện biên tu, sau làm đến Hàn lâm thị giảng học sĩ, tu Liêu Kim Tống sử. Ông cùng Ngu Tập 虞集, Dương Tái 楊載, Phạm Phanh 范梈 được gọi là Nguyên thi tứ đại gia, lại cùng Ngu Tập 虞集, Liễu Quán 柳貫, Hoàng Tấn 黃溍 được gọi là Nho lâm tứ kiệt. Ngu Tập khen ông là “Mỹ nữ trâm hoa” (đoá hoa trên cành trâm của cô gái đẹp), “Tam nhật tân phụ” (cô dâu sau ba ngày cưới). Ông thạo về thơ cổ nhạc phủ, thường phản ánh nỗi khổ của dân chúng.