Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tát Đô Lạt (22 bài)
- Phạm Phanh (7 bài)
- Ngu Tập (10 bài)
- Dương Tái (9 bài)
- Trương Dưỡng Hạo (4 bài)
Tạo ngày 21/02/2013 20:32 bởi hongha83, đã sửa 5 lần, lần cuối ngày 21/02/2013 20:57 bởi hongha83
Thạch Ốc Thanh Củng thiền sư 石屋清珙禪師 (1272-1352) là đại cao tăng đời Nguyên, thuộc tông Lâm Tế. Ông sinh vào niên hiệu Hàm Thuần thứ 8 đời Nam Tống và mất vào niên hiệu Chí Chính thứ 12 đời Nguyên. Ông tên tục là Ôn, còn gọi là Phúc Lâm Thanh Hồng, quê ở Thường Thục, Tô Châu. Ông xuất gia ở chùa Sùng Phúc.