Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Cao Tự Thanh (3 bài)
Tạo ngày 27/07/2007 22:06 bởi Vanachi
Trương Dưỡng Hạo 張養浩 (1270-1329) tự Hy Mạnh 希孟, hiệu Vân Trang 雲莊, thuỵ Văn Trung 文忠, người Tế Nam (nay thuộc Sơn Đông), một văn học gia, tản khúc tác gia đời tiền Nguyên. Phong cách tản khúc của ông tiếp cận Mã Trí Viễn 馬致遠. Ông được tiến cử làm Học chính Đông Bình, từng làm Giám sát ngự sử, vì thẳng thắn dám nói bị người ghét, thăng dần đến Thượng thư bộ Lễ. Tác phẩm có Vân Trang hưu cư tự thích tiểu nhạc phủ, Quy điền loại cảo.