Ven núi cành hoa nở rộn ràng
Ao thu sóng nước gợn lăn tăn
Người tu nếu được đôi mắt sáng
Chẳng đợi vô tình mới ngộ chân


Nguồn: Giai thoại thiền sư, NXB Lao động, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)