Dưới đây là các bài dịch của Lâm Thanh Huyền. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thiệu Bá đại chung minh (Tô Thức): Bản dịch của Lâm Thanh Huyền

Vô số lửa trí tuệ
Đốt cháy đồng vô minh
Dùng giới định làm mẫu
Đúc mặt chuông phẳng lỳ
Nhấc đôi tay bình đẳng
Nhặt lấy dùi từ bi
Chuông phát nơi vô hữu
Vang rền cõi vô biên


Nguồn: Triết học và thiền học phương đông, Lâm Thanh Huyền, NXB Lao động, 2007
Ảnh đại diện

Sơn hoa (Thạch Ốc Thanh Củng thiền sư): Bản dịch của Lâm Thanh Huyền

Ven núi cành hoa nở rộn ràng
Ao thu sóng nước gợn lăn tăn
Người tu nếu được đôi mắt sáng
Chẳng đợi vô tình mới ngộ chân


Nguồn: Giai thoại thiền sư, NXB Lao động, 2007
Ảnh đại diện

Cô lâu tụng (Hoàng Đình Kiên): Bản dịch của Lâm Thanh Huyền

Xương trắng ai khô nằm trên cát
Biết đâu thuở ấy mặt hoa đào
Mà nay bất nhẫn quay đầu lại
Ước gì tiền kiếp thấy dung nhan
Gió nghiệp đưa nhau thổi chập chùng
Mày tầm má phấn cũng thành tro
Nếu ta luyện được Thiền vô nhãn
Sẽ thấy tứ bề một dãy không


Nguồn: Giai thoại thiền sư, NXB Lao động, 2007

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]