Vịt đồng hai con cùng lặn,
Chim âu một cặp nổi trôi.
Người đời nếu được như thế,
Làm gì có biệt ly sầu.

tửu tận tình do tại