07/12/2021 23:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dã áp từ
野鴨詞

Tác giả: Yết Hề Tư - 揭傒斯

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/12/2020 08:04

 

Nguyên tác

野鴨雙雙沒,
輕鷗兩兩浮。
人生亦如此,
那有別離愁。

Phiên âm

Dã áp song song một,
Khinh âu lưỡng lưỡng phù.
Nhân sinh diệc như thử,
Na hữu biệt ly sầu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vịt đồng hai con cùng lặn,
Chim âu một cặp nổi trôi.
Người đời nếu được như thế,
Làm gì có biệt ly sầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yết Hề Tư » Dã áp từ