Hôm qua uống rượu rượu nhạt đắng,
Hôm nay uống rượu lòng buồn hẳn.
Không biết ngày mai sẽ ra sao,
Trên cành hoa rụng rụng biết bao.
Bướm bay vội vã cỏ hoảng loạn,
Hoàng ly hót cặp điệu rộn ràng.
Quán rượu có rượu đừng mua nữa,
Nóc nhà một mình uyên ương nhỏ.

tửu tận tình do tại