Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ
Tạo ngày 14/10/2018 06:08 bởi Vanachi
Từ Minh Thiện 徐明善 tự Chí Hữu 志友, hiệu Phương Cốc 芳谷, là học giả đời Nguyên. Năm Chí Nguyên, ông làm Long Hưng giáo thụ. Ông còn làm Giang Tây nho việt đề cử, từng đi sứ An Nam. Tác phẩm có Phương Cốc tập 2 quyẻn.