Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 05/11/2018 15:40 bởi Vanachi
Tống Bột 宋渤 tự Ngạn Tề 彦齊, là thi nhân, thư pháp gia, sống vào khoảng năm Chí Chính (1341-1370) đời Nguyên, làm quan đến Tập Hiền điện học sĩ, từng nhậm Hồ Nam án bộ.