Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Văn Thiên Tường (12 bài)
- Cao Phong Diệu thiền sư (1 bài)
- Diêu Toại (1 bài)
- Tôn Tung (10 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 27/10/2018 22:34 bởi Vanachi
Diêm Phục 閻復 (1236-1312) tự Tử Tĩnh 子靜, hiệu Tĩnh Hiên 靜軒, thuỵ Văn Khang 文康, người Cao Đường, Đông Bình (nay thuộc huyện Cao Đường, Hà Bắc, Trung Quốc), là đại thần triều Nguyên. Ông theo học danh nho Khang Diệp 康曄, cùng Từ Diễm 徐琰, Lý Khiêm 李謙, Mạnh Kỳ 孟祺 gọi là Đông Bình tứ kiệt. Đời Nguyên Thế Tổ, ông làm Hàn lâm học sĩ. Đời Vũ Tông, làm Trung thư Bình chương chính sự, sau từ quan về quê.