Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
7 bài thơ
Tạo ngày 15/07/2007 23:02 bởi Vanachi
Lý Dĩnh 李郢 tự Sở Vọng 楚望, người Trường An, đỗ tiến sĩ năm Đại Trung thứ 10 (857), làm quan tới Thị ngự sử.