Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 05/11/2018 22:32 bởi Vanachi
Tống Nghi 宋沂 tự Tử Dư 子與, người Thanh Giang đời Nguyên, sống khoảng trước sau năm 1335, từng làm Nghệ văn giám duyện, Thường Sơn huyện doãn.