Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/11/2018 06:25 bởi Vanachi
Vương Hy Hiền 王希賢 người đời Nguyên, chưa rõ thân thế, có một bài thơ chép trong An Nam chí lược.