Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/11/2018 15:32 bởi Vanachi
Tín Thế Xương 信世昌 tự Vân Phủ 雲甫, tự hiệu Trung Ẩn 中隱, người Đông Bình (nay là huyện Đông Bình, tỉnh Sơn Đông) đời Nguyên, là thư hoạ gia, giỏi tranh sơn thuỷ, vẽ trúc riêng thành một phái