Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 05/11/2018 17:48 bởi Vanachi
Đằng Tân 滕賓 (có sách chép là Đằng Bân 滕斌, Đằng Tiêu 滕霄) là tản khúc gia trứ danh đời Nguyên, tự Ngọc Tiêu 玉霄, hiệu Ngọc Tiêu sơn nhân 玉霄山人, người Tuy Dương, phủ Quy Đức (nay là khu Huy Dương, thị trấn Thương Khâu, tỉnh Hà Nam). Khoảng năm Chí Đại (1308-1311) nhậm Hàn lâm học sĩ, sau bỏ nhà vào núi Thiên Thai làm đạo sĩ. Tác phẩm có Ngọc Tiêu tập 玉霄集, Vạn bang nhất lãm lục 萬邦一覽錄. Toàn Nguyên tản khúc chép của ông 15 bài tiểu lệnh, hầu hết đều về cảnh quy ẩn.