Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Bạch Phác (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/11/2018 22:51 bởi Vanachi
Vương Chi Cương 王之綱 tự Tử Duy 子惟, làm Học sĩ đời Nguyên, chưa rõ thân thế, có một bài thơ chép trong An Nam chí lược.