Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 13/10/2018 06:50 bởi Vanachi
Trương Lập Đao 張立道 (?-1298) tự Hiển Khanh 顯卿, người Trần Lưu, đỗ tiến sĩ năm Trinh Hữu thứ 4 đời Nguyên. Ông từng đi sứ nước ta dưới thời vua Trần Nhân Tông.