Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/11/2018 07:02 bởi Vanachi
Đàm Hoài Hầu Khiêm 覃懷侯謙, tức người tên Khiêm tước Đàm Hoài Hầu, người đời Nguyên, chưa rõ thân thế, có một bài thơ chép trong An Nam chí lược.