Nhẹ vó câu dòn lướt gió thu,
Áo thêu đeo ấn hổ kim phù.
Gìn lòng trung nghĩa thờ vua chúa,
Rạng cửa y quan đủ sắc màu.
Cờ sứ Tô công nay tạm biệt,
Danh thơm Mã tướng ắt về sau.
Đáng cười bọn tớ tình nhi nữ,
Quanh quẩn già đời chẳng biết đâu.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.