Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lương Tăng (3 bài)
- Lâm Cảnh Hy (2 bài)
- Uông Nguyên Lượng (28 bài)
- Trịnh Tư Tiếu (3 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/11/2018 13:07 bởi Vanachi
Trương Bá Thuần 張伯淳 (1242-1302) tự Sư Đạo 師道, hiệu Dưỡng Mông 養蒙, người Sùng Đức (nay thuộc Chiết Giang). Từng làm Hoài Âm uý, Dương Châu tư hộ tham quân.