Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
26 bài thơ
Tạo ngày 29/10/2008 20:45 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 29/10/2008 20:46 bởi hongha83
Uông Nguyên Lượng 汪元量 (1241-1317) tự Đại Hữu 大有, hiệu Thuỷ Vân 水雲, người ở Tiền Đường (huyện Triết Giang, Hàng Châu), là thi nhân và từ nhân cuối đời Nam Tống, người đệm đàn trong cung đình Nam Tống. Những năm đầu đời Đoan Tông Cảnh Viêm (1276), quân Nguyên đã vây Lâm An, Tam Cung chuyển đến Đại Đô, ông đã đi theo và dừng lại Yên Kinh trong thời gian dài. Ông cùng với Văn Thiên Tường đều bị địch bắt. Khi ở trong tù hai người đã trở thành một đôi bạn tri kỷ, thường ngâm vịnh, hát xướng với nhau. Sau khi thành đạo sĩ, ông trở về nam và chu du ở vùng Tứ Xuyên. Thơ của ông được ca ngợi, tiêu biểu có Tống vong chi thi sử, Tuý thì ca, Việt Châu ca. Những bài từ của ông làm trong thời kỳ đầu chủ yếu nói về cuộc sống cung đình, dùng văn từ hoa mĩ. Sau biến loạn Đức Hựu, tác phẩm thường thể hiện sự cô đơn, đau thương, nhớ nhung về quê hương đất nước, tiêu biểu có Hựu khứ Kim Lăng. Tác phẩm có Thuỷ Vân tập, Hồ Sơn loại cảo.