Thành phế Phù Dung cỏ mọc đầy
Bồi hồi viếng cũ bóng chiều tây
Con vua không đến Hoa Nhị mất
Không chủ hoang vu quạ loạn bầy

tửu tận tình do tại