Phong lưu thiên cổ như mơ
Anh hùng được mấy, đợi chờ núi sông
Phù Dung, nhà ở thành trong
Chốn xưa Hoa Nhị trống không bây giờ

tửu tận tình do tại